Ch Bayard Tenacity

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Champion Bayard Tenacity
Born 15th July 2001
Top Puppy in Breed 2001

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

View Larger Pedigree - Pops Up Here  :  Return To Champions 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

© Copyright 2020 Bayard Beagles - All Rights Reserved          Email: jill@bayardbeagles.co.uk